اقامت انگلستان

زمــــــان را از دســــت ندهید
ما در بریتانیا منتظر ورود قانونی شما هستیم

“دریافت ویزای تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد”
حداکثر ســـــــن ۵۰ ســـال
مدرک تافل Home Edition یا آیلتس ۶ به بالا
امکان دریافت اقامت دائم بعد از فارغ التحصیلی

ساده تر از آنچه گمان میکنید ما شما را به انگلیس می آوریم.

 

ما در بریتانیا منتظر ورود قانونی شما هستیم